Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Al-Ittihad

YKPI Al-Ittihad merupakan sebuah yayasan yang bergerak dibidang sosial, ekonomi, keagamaan, pendidikan dan dakwah. YKPI Al-Ittihad pada awalnya berasal dari komunitas karyawan PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) yang bernama Islam Study Club pada tahun 1960. pada tahun 1961 organisasi Islam Study Club dan Organisasi jamaah PT.CPI memprakarsai berdirinya Masjid/Surau Al-Ittihad Lama di TKIT Al-Ittihad (saat ini). Pada tahun 1963 berdiri pula MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah) disekitar Masjid. Dengan bertambahnya jamaah, pada tahun 1984 didirikanlah Masjid Al-Ittihad Baru yang saat ini kita lihat.
Kemudian gagasan untuk memperluas dakwah melalui pendidikan, para pengurus yayasan YKPI Al-Ittihad mendirikan TK & MTs Al-Ittihadiyah pada tahun 1990.  Pada 18 Januari 1997 pengurus yayasan membuat masterplan pendidikan YKPI Al-Ittihad dan mendaftarkan YKPI Al-Ittihad secara hukum ke pengadilan negeri pekanbaru. Pada tahun 1998 didirikanlah SDIT Al-Ittihad. Pada tahun 2000 berdirinya BMT Al-Ittihad. Pada tahun 2001 berdirinya Warung Al-Ittihad. Pada tahun 2002 didirikannya SMPIT Al-Ittihad dan Daycare Al-Ittihad. Pada tahun 2009 didirikannya SMAIT Al-Ittihad. Pada tahun 2015 berdirinya Dapur Al-Ittihad.
Seiring berjalan waktu, terjadi perubahan dan aturan dari pemerintah yang membuat kita harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesesuaian zaman. Maka ada beberapa unit YKPI Al-Ittihad yang dulu pernah menjadi bagian dari YKPI Al-Ittihad seperti:
1. PIZSA (Pengelola Infak Zakat Sadaqah) berdiri pada tahun 1990-an digantikan oleh LAZNAS.
2. Klinik Sekolah (Klinik Umum, Gigi & Psikologi) berdiri pada tahun 2011.
3. MDA Al-Ittihad berdiri 1963

VISI

Menjadi Pusat Kegiatan Islam Terpadu Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Makmur Lahir dan Bathin Serta Sejahtera Dunia dan Akhirat.

MISI

Pembinaan Ummat Islam dalam segala bidang melalui:

 • Penyelenggaraan dakwah dan peribadatan
 • Pengelolaan pendidikan dan islam terpadu
 • Pendayagunaan potensi zakat, infaq dan shadaqah
 • Pengembangan usaha muamalat islam

NILAI-NILAI

 • Berakhlaq mulia sesuai dengan ajaran al-qur’an dan hadits
 • Taat pada syariat islam, undang-undang dan hukum yang berlaku
 • bersikap mandiri dan non-partisan
 • Menghargai pegawai sebagai bagian integral kemajuan yayasan
 • Berkembang dan maju bersama masyarakat
 • mengutamakan ukhuwah Islmaiyah
 • Saling menolong dan berlomba dalam kebajikan

LINGKUP YAYASAN

Bidang Operasional

 • Masjid & Dakwah
 • Pendidikan (Daycare, TKIT, SDIT, MTs, SMPIT, SMAIT)
 • Muamalat (BMT, Warung, Dapur)

Bidang Pendukung

 • HR-GS, Keuangan, Sekretariat Pendidikan